woestijnen

woestijnenDe echte woestijnen lopen geen gevaar om te verdwijnen. In tegen deel zo elk jaar worden. Er nieuwe woestijnen gebieden gevormd.

Vooral met een gezamenlijke oppervlakte van een land zo groot als België.

Maar deze nieuwe woestijnen ontstaan ten koste van andere gebieden.

Meer vochtige habitats die veel meer vogels kunnen bevatten. Veel meer vee maar ook veel meer mensen. De grote ecosystemen vormen samen het leefmilieu op aarde. Zo als oceanen en Poolgebieden en ook bossen.

Aride gebieden

woestijn De verandering van semi aride habitat in de echte woestijnen. Daar om gaat veel al samen met verhongering. En bovendien alle ellende van dien. Aride gebieden in de woestijnen. Zijn half woestijnen in de enige natuurlijke habitat. Waar van de oppervlakte zich uitbreidt. Sommige zijn op natuurlijke wijze ontstaan maar andere door verkeerd land gebruik.

De gebieden van de woestijnen

Grote woestijnen treffen we aan in de regen arme gebieden. Die zijn centraal gelegen gebieden. Op het grote continenten. Zo als bijvoorbeeld de Centraal Aziatische woestijnen. In het Passaat gebied van de hete subtropen. Zo als bijvoorbeeld de Sahara en de Kalahari. En in gebieden grenzend aan koude zee stromen. Zo als bijvoorbeeld de Atacama woestijn in Zuid-Amerika. Relevant aan de Najib in Zuid Afrika. Zo zijn er ook Kleinere woestijnen. Die liggen in hoog vlaktes. Die aan alle kanten door hogere bergen om geven zijn zo als bijvoorbeeld in Iran.

Vogels woestijnen gebieden

De vogels van droge gebieden vertonen allerlei aan passingen in bouw en gedrag. Waar mee ze uit stekend zijn uit gerust om in dit mee dogen loze milieu te over leven. De vele vogels die van water poel naar water poel vliegen. Of die bij oases naar beneden komen na een langdurige trek vlucht.

Spelen bovendien een belangrijke rol bij de verspreiding van enkele belangrijke planten soorten. Die vooral in staat zijn woestijn gebieden te koloniseren. Als vruchtbaarder habitat door aan houden de droogte.

Maar ook door roof bouw tot woestijn degenereren. Die zullen aan passingen die het mogelijk maken in aride gebieden te over leven. eveneens steeds belangrijker worden en zo wel voor mensen als voor vogels.

Het verschroeide land

Meer dan een kwart van het aard oppervlak ontvangt per jaar minder dan 50 cm regen. En wordt dus daar om aan gemerkt als aride. En van dit kwart is weer bijna de helft woestijn. Toch zijn sommige van deze gebieden verbazingwekkend rijk aan vogels. Die door hun effectieve isolatie. Maar ook grote mobiliteit in staat zijn te over leven. Vooral op plaatsen waar veel andere dieren dat niet kunnen.

Het gebied in woestijnen

Aride gebiedenWoestijnen in de ware zin des woord bevatten geen leven. Maar alleen de ijzige pool gebieden benaderen dit uiterste criterium. De gebieden waar we meestal aan denken bij het woord woestijn. Wat bovendien ontvangen tot 20 cm regen per jaar. Daar naast bestaan in het algemeen uit uitgestrekte oppervlakten.

Zo als rots en ook uit zand maar ook stenen. Waar het leven hard doch mogelijk is. Vooral woestijnen gebieden zijn niet alleen erg heet. Maar vooral vaak zijn ze ook nog extreem winderig. Waar door al het water onmiddellijk verdampt. En opmerkelijk is het ’s Nachts vooral bitter koud zijn. En in sommige woestijnen zo als de Gobi in Azië woestijn. Is het permanent koudste woestijn.

De vlakte woestijnen gebieden

Toch zijn ze niet helemaal onvruchtbaar de woestijn. Wijd verspreid groeien struikachtige bosjes en ook polletjes gras. En vooral een rijke verscheidenheid aan ongewervelden houdt. Die bovendien zich schuil houd onder stenen en in het zand.

De planten lijken verdord of zelfs dood te zijn. Maar onder het oppervlak kunnen hun wortels zich over talloze meters uit strekken. Die eveneens tussen de zand korrels liggen on tel bare zaden. Wanneer de regen komt daar na worden de struiken groen. En opmerkelijke kiemen de zaden en ook hult de woestijn zich in een groene wade.

Leven in de woestijnen

woestijnen_bosgebiedenDe vele kleine zoogdieren die in deze droge gebieden bewonen. Die over leven voor namelijk door zich ondergronds schuil te houden. Om zo de hitte te ontwijken. Ze betrekken al hun water uit hun voedsel. Maar voor komen verlies ervan door een sterk geconcentreerde urine uit te scheiden.

Het kan vele jaren duren voor dat een plotselinge stort bui komt. Die de droge bedding van deze Noord-Afrikaanse rivier vult met water. En zelfs dan duurt de spectaculaire op komst van een water vloed. Dat meest al niet langer dan een kwartier.

Vogels lijken minder last te hebben van de moeilijke omstandigheden. Ze graven geen holen. Maar hoeven het niet zonder water te stellen. Om dat ze naar de dichtst bij zijn de poel kunnen vliegen. Maar Sommige voor komen over matig verlies van water. Zo door veel van het zout dat ze binnen krijgen weer uit te scheiden met behulp van speciale klieren.

Zo als die ook bij zeevogels gevonden worden. In het algemeen echter vereist de basis structuur van een vogel. daar door om in de woestijn te kunnen leven. Dat opmerkelijke slechts geringe aan passingen heeft.

De geheimen van de vogeltrek

woestijnen_vogelsVerschillende grote trek routes voeren over de woestijn. Voor de vogels die zich aan deze jaarlijkse over steek wagen, Is het bovendien een van de aller grootste gevaren die zij op trek ontmoeten. Ieder jaar wordt de Sahara over gestoken door miljoenen zangvogels. Die op trek zijn tussen de broed gebieden in Europa. En Azië en ook de winter kwartieren in tropisch en subtropisch Afrika.

Hoe wel deze tochten met een opmerkelijke regel maat. Met succes worden afgelegd. Eveneens kunnen plotseling op treden de zand stormen. Die opmerkelijke in enkele uren tijds enorme aan tallen vogels het leven kosten.

woestijnen water

De schaarse oases met permanente aanwezigheid. Van water en ook vegetatie zijn voor de trek vogels. Daar door net zo belangrijk als voor de nomadische stammen in de woestijn. Veel andere soorten trekken. De droge biotopen in en uit. Omdat in reactie op regen val. Als gevolg van deze lokale verplaatsingen. Die zeker lange afstand trek bewegingen maken. En regel matige vluchten tussen de verschillende water plaatsen. Die spelen wijs vogels als verspreiders van planten zaden. Op de zelfde manier een zeer belangrijke rol in het woestijn ecosysteem.

Regen

De semi aride gebieden zijn rijker aan vogel leven. Maar vormen nog steeds een harde leef omgeving. Er valt gemiddeld meer regen. Maar de hoeveelheid neer slag blijft een onberekenbare factor. In een gemiddeld jaar kan er 50 cm vallen. In een goed jaar zelfs 150 cm. Maar er zijn jaren meteen regen hoeveelheid die onder het gemiddelde ligt. Er valt dan niet meer dan in een woestijn. Veel vogels die droge gebieden bewonen. Zijn nomadische opportunisten. Die over grote afstanden naar gebieden trekken waar regen is gevallen. En de omstandigheden gunstig zijn om te broeden. Hoe zij op een afstand van misschien enige honderden kilometers ontdekken. Terwijl dat er ergens regen is gevallen. Is één van de vele mysteries die het leven van woestijn vogels om geven.

Aride habitat zijn kwetsbaar. Omdat het leven dat er mogelijk is dicht tegen de absolute bestaan grenzen aan zit. Wij zelf zullen ook moeten leren gebruik te maken van de mogelijkheden die dit milieu biedt. Willen we in de behoeften van onze eigen groeien de bevolking kunnen blijven voor zien. We zullen het echter nooit op tijd leren. Als we de soorten die reeds lang geleden hebben geleerd. Wat woestijnen te bieden hebben. van uit roeien te ver komen.

Woestijnen en leven

Zelfs de meest droge woestijnen is niet geheel verstoken van leven. Maar over leven onder zulke extreme omstandigheden vergt van plant en dier. Een verregaande aan passing. Deze woestijn in Noordoost-Brazilië breidt zich uit. Als zo vele andere. Snel uit ten koste van aan grenzen de struiken bos gebieden.

In de schemering verlaat het mannetje van het Nama zand hoen (Pterocles namaqua). Zijn nest in de woestijn van Namibië of Zuid-Afrika. En vliegt zo’n 80 km om bij een water put te drinken. Als unieke aan passing aan het woestijn leven. Is door drenkt deze vogel de donzige veren van zijn buik. Die wel 40 g water absorberen. Daarmee vliegt hij terug naar zijn nest kuil. De kuikens drinken door de verzadigde veren af te sabbelen.