Poolstreken en gebieden

De poolstreken en gebieden maken het hardste leef gebieden op de aarde. Dat hier toch vogels kunnen leven is het gevolg van hun verbazing wekkend grote aan passing vermogen. Om dat  de hevige koud in de winter maanden het hardste gebied op aarde is. Maar in de zomer maanden is er een korte explosie van leven.

Poolstreken en gebieden het hardste

Om dat talloze organismen voor activiteiten maar enkele maanden in beslag nemen op de poolstreken en gebieden. Om dat de poolstreken en gebieden het grootste deel het jaar droog. En on vrucht baar zij  als de woestijn.  De Noordpool gebied is door land  om ringde door de oceaan.

Op aarde het hardste is de zuidpool en de noordpool

poolstreken en gebieden

Het meeste opmerkelijke is dat het organismen.  Voor al van het land zich hebben aan gepaste aan de ruwe wereld van de poolstreek en gebieden. Anderzijds is Zuidpool gebied onder ijs begraven continent. Maar vooral met plaatselijke ijs kap van enkele kilometers dikte bereiken. Maar de Zuidpool gebied continent is leven loos.  Dus het leven speelt zich vrij wel geheel in zee af.

De poolstreken en gebieden een woestijnen van ijs

De pool gebieden zijn pure droogte gebieden hier valt minder sneeuw dan regen in de Sahara.  Bovendien is nergens op aarde de afwisseling van licht en donker zo ingrijpend. Als dus de permanente winter nacht wordt afgelost door de eindeloze dag van de zomer.

De pool koude poolstreken en gebieden

De bijten de koude bereikt in de winter min 80°C. Voor al de snerpende winden maken de koude nog in dringender. De beide polen hebben bovendien eigenlijk alleen de koud gemeen. De Noordpool Arctica is een met ijs bedekte oceaan.

Die dus om ringde door de randen van de continenten Noord-Amerika en Eurazië en Groenland. De Zuidpool Antarctica is daar en tegen een met ijs bedekt continent. Die dus om ringde door zee en enkele afzonderlijke door de  wind geteisterde eilanden.

De kringlopen van de poolstreken

Beide pool kappen spelen een belangrijke rol bij de kring lopen in de damp kring en de oceanen. De zware massa’s van koude lucht boven elk pool gebied vormen permanente hoge druk gebieden.  Die zo het klimaat in de naburige zones gematigde beïnvloeden.

Het smeltwater van poolstreken

Bovendien doe het smelt water van de Antarctische ijs kap ver koelen in de  ’s zomers de om ringen de zee af.  En voor al zorgt voor diepe koude zee stromingen die in noordelijk richting tot de evenaar reiken. Beide pool kappen bevatten reusachtige voor raden zoet water.

Poolstreken en gebieden klimaat

De ijs kap is 4 kilometer dik op antarctische pool gebied als die smelt. Zal voor al de zee spiegel over de gehele wereld ongeveer 80 meter stijgen. Een verhoging van de zomer temperatuur met één of twee graden. Dat zou de oogsten in grote gebieden vernietigen. Hoe wel de pool gebieden voor slechts enkele zeer gespecialiseerde organismen rechtstreeks van belang zijn.  Vormen zij een wezenlijke factor voor het klimaat op aarde. Hier door beïnvloeden zij in direct alle levende wezens.

Leefgebieden in de poolstreken

De gemiddelde zomer temperaturen reiken in de pool gebieden afhankelijk van de plek tot hooguit 10°C.  De gespecialiseerde organismen leven in het Noordpool gebieden. En bevinden bovendien deze zones zich meestal op land. Voor al land organismen is rijkere fauna bezit dan Antarctica. Beide poolstreken en gebieden bezitten eenvoudige structuur.

Noordpool planten groei

Bomen komen er niet voor en de planten zijn klein en laag. Om beter beschermd te zijn tegen de zware stormen. Zij weten aan de ondiepe bodem de weinige voeding stoffen te ontfutselen. Gebrek aan voeding stoffen en een uiterst korte groei periode in extreme gevallen. Daar door is nauwelijks meer dan twee maanden beperken de productiviteit even sterk als in de woestijn.

Energiestromen aan de Noordpool

antarctica

In Arctische gebieden vindt de over dracht van energie in de voedsel. Dus de  ketens vrij wel geheel op het land plaats vind. Vooral in de ’s Zomers groeit er een rijke  lage  planten groei.

Daar naast grote populaties pool haas en lemmingen grote trekkende herbivoren zo als kariboe en rendier die er van leven. De kleine zoogdieren die op de grond foeragerende vogels.  Als de sneeuwhoenders (Lagopidae) vormen het voedsel voor talloze predatoren.

Op de grond en in de lucht. Jagers en bejaagden zijn aan gepast aan het pool klimaat.  Die dus hun  vacht verwisselen van warm bruine zomer kleuren voor sneeuw wit in de winter zo als de:

 • sneeuwhoenders
 • vossen
 • hazen
 • hermelijnen
 1.  Lage vegetatie
 2.  Sneeuwhoen
 3.  Lemming
 4. Pool haas
 5. Hermelijn
 6.  Poolvos
 7.  Wolf
 8.  Giervalk
 9.  Slechtvalk
 10.  Sneeuwuil
 11.  Ruig poot buizerd
 12.  Kleinste jager

Energiestromen in Antarctica

Het zuidelijke continent kent geen echt land leven. De zee honden en pinguïns die planten zich ’s zomers voort langs de kusten. Maar de belangrijkste voedsel ketens bevinden zich in zee. De voedsel productie van het fytoplankton wordt gegeten door het zoöplankton.

Waar onder kril en belandt via vissen en pijlinktvissen bij pinguïns en ook hogere predatoren. Een andere voedsel keten is gebaseerd op het organische afval dat naar de zee bodem zinkt.  Waar het een voedsel bron vormt voor wormen. De schelp dieren en krabben. Waar van sommige weer door zee honden worden gegeten.

 1. Fytoplankton
 2. Zoöplankton
 3. Kril
 4. Duikstormvogel
 5. Antarctische slijmvis
 6. Pijlinktvis
 7. Ezelspinguïn
 8. Keizerspinguïn
 9. Zeeluipaard
 10.  Orca
 11.  Organisch afval
 12.  Afvaleters

Antarctische voedselketens beginnen

De begin van voedsel ketens is de met algen. Dat onder het ijs zit maar eindigen bij walvissen. Maar ook bij zee honden en zee vogels. Daar tussen in zit het kril. En kleine plankton vormen kreeft van het geslacht (Euphasia betekend de Latijnse naam). 

Maar al die zwermen van kolossale om vang vormt. Bovendien  zijn er bij na alleen meer dan 12 miljoen ton warm bloedige dieren voedt. In Arctica wordt de rol van het kril over genomen door een vis soort. Zo als  de pool kabeljauw (betekend Latijnse naam Boreoga­dus saida).

Die vooral de walvissen en ook zee honden en zee vogels tot voedsel dient. Het over leven van beide polaire ecosystemen van poolstreken. Is van het wel en wee van deze twee soorten afhankelijk.

Vijanden poolstreken en Veiligheidsmaat regelen

Als gevolg van ijsberen en ook pool vossen en wolven dwingen arctische vogels tot strenge veiligheid maat regelen. De zee vogels van deze streken nestelen. Daar om op steile ontoegankelijke rots klippen of op geïsoleerde eilanden. Antarctica is daar en tegen een reusachtig eiland.

Dat door zee en ijs langdurig af gesneden was van op land levende zoogdieren. Er leven geen beren en vossen of wolven. Hier leven de vijanden van de vogels in de zee. Dat zijn de zeeluipaarden en orka’s. Maar ook in de lucht is de gedaante van jagers die duik vluchten uit voeren.

Die vooral een poging tot eieren en jongen van andere vogels buit te maken. Daar door broeden antarctische zeevogels op vlakke kusten. Zo kunnen pinguïns het zich zelfs veroorloven om niet te kunnen vliegen.

Vervuilen van de poolstreken

In het Arctische gebied liggen grote olie voor raden. Die alleen met groot gevaar voor het milieu. Maar ook het vogel leven geëxploiteerd kunnen worden. Uit pompen en tankers gemorste olie dreigt zeeën en kusten te vervuilen.

Bijzondere ecologische en ook technische problemen ontstaan als de permafrost op bodem dat weg dooit. Maar het leven rond de polen is zeer gevoelig voor storingen.  Voor al onder de barre omstandigheden kunnen maar weinig.

Om dat uit sluitend om goed aan gepaste levens vormen die bestaan. Dat geldt ook voor de micro-organismen die af val afbreken. Bovendien met de af val bergen waar we  geen raad weten. Het opdringen van de mens dreigt het Noordpoolgebied in een bevroren vuilnisbelt te veranderen.

Continent Antarctica vrijwel geen mensen kwamen

De Arctische en Subarctische zeeën worden in toe nemende mate over bevist. Nu al komen jaarlijks duizenden zee vogels om in de netten van de zalmvisserij. In Antarctica zijn de aan tallen wal vissen drastisch achter uit gegaan.

De reusachtige hoeveelheid krill dient tegenwoordig groeien de aan tallen van pinguïns en zee honden. Die dus  voor een deel de plaats van de verdwenen walvissen in nemen tot voedsel. Voor al nog groter gevaar voor de Antarctische dierenwereld is de eeuwen lange walvis vangst.

Om dat de krill in grootte maat door walvis als voedsel dient. Tot nu toe heeft het continent Antarctica waar miljoenen jaren vrij wel geen mensen kwamen. De huidige tijd redelijk goed door staan.