Oceanische eilanden

De oceanische eilanden zijn opmerkelijke uit zee verrezen. Omdat de verhouding tot het leven oppervlakte. Op oceanische eilanden veel meer dan vogel soorten. Maar ook een aan zien lijk groter aan tal zeldzame. En bedreigde vogels op eiland. Dan in enig ander type landschap. Die om ringen de oceaan. Even eens werkt als een barrière voor de meeste soorten van het vaste land. En ontmoedigt de weinige succes volle kolonisten. Om verder te trekken.

Oceanische eilanden terreinen

In een nieuwe omgeving op eiland. Om dat vrij van de gevaren van het vaste land. Maar zijn eiland bewoners vaak zeer snel geëvolueerd. Voor al nieuwe soorten ontstonden. De maagdelijke terreinen werden bezet. Maar enkele buitenissige.

En hoog gespecialiseerde vogel vormen zagen het licht. Eilanden zijn ware broed kamers van de evolutie. Waar nieuwe soorten veel sneller ontstaan dan in enige andere omgeving.

Vrij wel alle oceanische eilanden zijn tegenwoordig bewoond door de mens. Die met zijn dierlijke met gezellen. Zo als katten maar ook ratten. En ook honden. Even eens de mangoesten en ook vee.

Die veel schade aan de oorspronkelijke levens gemeen schappen van eilanden heeft toe gebracht.

De meeste in vroeger tijden uit gestorven soorten waren eiland bewoners. Van daag de dag leidt de helft van alle bedreigde vogel soorten een hachelijk bestaan. In deze kwetsbare. En vaak ruw verstoorde levens gemeen schappen.

Oceanische eilanden stippen in de oceaan

oceanische eilandDe oceanische eilanden nemen slechts vijf procent van het land oppervlak van onze aard bol in beslag. Maar vormden het woon gebied van negentig procent. Van alle sinds 1600 uit gestorven vogel soorten. We vinden er de helft van de nu bedreigde soorten. En misschien wel een vijfde deel van alle vogel soorten ter wereld. De kans dat een vogel uit sterft is op een eiland tien maal zo groot als op een continent.

Even eens oceanische eilanden vormen niet alleen het woon gebied voor een groot deel van alle vogel soorten. Maar ook spelen zij een bijzondere rol in de planning van natuur reservaten. Zo als een eiland een stuk land is. wat dus om geven door water. Zo is een reservaat een gebied om geven door een zee van andere land schappen. De Gedegen kennis van eilanden is van groot belang. Om dat in zicht te krijgen in de biologie van reservaten. Maar dit besef maakt dat eilanden. Zo belangrijke rol spelen in natuur behoud.

De meeste oceanische eilanden zijn klein en af gelegen. Het aan tal soorten is er gering. En ook de levens gemeen schappen zijn veel eenvoudiger. Dan die op het vasteland. Elk eiland is een wereld op zich zelf. Maar zijn geschiedenis sinds de kolonisatie door de mens. Die weer spiegelt in een bepaald op zicht de in vloed van de mens op onze planeet als geheel.

Oceanische eilanden continent

Zo zijn sommige eilanden zijn brok stukken van het continent. Die hier van geïsoleerd zijn geraakt door de zee. Eilanden ontstonden vaak toen het tussen liggen de land. Onder liep tijdens de verhoging van de zee spiegel. Na de laatste ijs tijd. Ongeveer 12.000 jaar geleden. Deze continentale eilanden herbergen normaal gesproken.

Een beperkte door snede van de vogel wereld. Van het na bij gelegen vaste land. Bijvoorbeeld missen eigen karakteristieke soorten. Even eens de eilanden die wel endemische soorten. Als gevolg soorten die nergens anders voor komen. Het huis vesten van vogels. Zijn de eigenlijke oceanische eilanden.

Deze ontstaan wanneer zich vulkanische uit barstringen voor doen onder de zee spiegel. Wanneer het eiland boven water komt. Het is van alle leven verstoken. Alle planten en ook dieren die zich er later vestigen. Moeten over water komen. Het is op deze afgelegen vulkanische eilanden. Dat de evolutie en specialisatie van vogels spectaculaire vormen heeft aan genomen.

Vulkanische eilanden

Deze vulkanische eilanden in Baja Californië rijzen in tegen stelling tot de lage boven zee. Zeker de vlakke koraal eilanden bijna recht uit zee op. De rotsen zijn bestendiger. Maar als het eiland een maal gekoloniseerd is. En bovendien bossen ontstaan. Dan kunnen dus er zich complexe dier gemeen schappen ontwikkelen.

Eiland leven

De Pas gevormde eilanden zijn gewoonlijk groot. Maar met steile hellingen. Maar ook een onvolledig planten dek. In de loop der tijd creëren weer. Zo een wind rijke gronden. Waar zich snel planten ontwikkelen. Die een breed scala aan vestiging mogelijkheden bieden voor vogels. Maar ook insecten en zoogdieren.

Maar door voort durende erosie van eiland. En dus ook het langzaam weg zinken van het eiland. Zo wel in de loop van vele miljoenen jaren. Wordt dus het land oppervlak kleiner. En als het aan tal leef gebieden vermindert. Dan neemt ook het aan tal vogel soorten dat zich op een eiland kan huisvesten af. Zeker jong eiland met een rijk vogel leven. Bijvoorbeeld Hawaï met 32 vogel soorten

Het eilandleven 5 miljoen jaar. Een volgroeid eiland met een gevarieerde vegetatie. Omzoomd door riffen. Bijvoorbeeld Oahu met 40 soorten standvogels.

Uit zee verrezen eilanden

oceanische eiland vulkanischeDe onder Zeesse vulkaan uit barstringen. Die eilanden doen verrijzen spelen zich niet willekeurig verdeeld over de oceaan bodem af. Ze doen zich voor langs de mid oceanische ruggen. De lang gerekte berg ketens onder water. Die ontstaan waar gesmolten gesteente door de aard korst om hoog wordt gestuwd. Deze lava stroomt uit over beide zijden van de berg rug. Zo dat de oceaan bodem constant met nieuw materiaal wordt op gehoogd. De Erupties die het water oppervlak bereiken. En daarbij eilanden vormen. Zijn dus een uitzondering.

De onder Zeesse gebergten zijn te kort op de oceaan bodem aanwezig om het wateroppervlak te bereiken. Wordt een eiland gevormd. Dan is zijn bestaan van korte duur. Om dat de uit stromen de lava de oceaan bodem als op een lopende band verplaatst. En de eilanden van de rand van de berg rug. Die mee voert naar grotere diepten. Het leven van elk eiland boven de zee spiegel. Is in de meeste gevallen beperkt tot enkele miljoenen jaren. Om een zo kort durend bestaan te kunnen benutten. Moeten levende wezens die zich op het eiland vestigen. Zich zeer snel kunnen aan passen.

Eilanden die weer in zee verzinken

De vulkanische eilanden worden vaak gekenmerkt door steile hellingen. En ook een onregelmatig oppervlak. Die een veelvoud aan vestiging mogelijkheden bieden. Rond tropische eilanden ontwikkelt zich spoedig een barrière van koraalriffen. Wanneer de vulkanische kern langzaam onder de zeespiegel zinkt. Dan verdwijnt ook het eiland langzamer hand onder water.

Maar tot het uiteindelijk alleen nog uit koraal bestaat. Op deze wijze worden atollen gevormd. Het algemeen type laag eiland. Het vlakke en laag gelegen landschap. De eenvormige vegetatie. En het dikwijls ontbreken van zoet water bieden. De vogels veel minder vestiging mogelijkheden. Atollen zijn dan ook vaak arm aan vogels.

Dieren

De Eilanden in de nabijheid van de polen hebben. Bovendien in veel gevallen bloot gestaan aan de invloeden. Zo van de wisselingen van de ijs tijden. Of wel aan zo extreme kou. Dat alles uit stierf op het eiland. De dieren wereld van deze eilanden heeft zich pas gedurende de afgelopen 12.000 jaar ontwikkeld. En is daar door uit gesproken arm aan soorten dieren.

De gewelddadige opkomst en vroegtijdige onder gang van eilanden. En de voortdurend veranderende vorm en grootte en zelfs structuur. Zijn het veranderlijke decor waar tegen de vogels het schouw spel van de evolutie op voeren. Het plotselinge op treden van de mens heeft nieuwe dimensies gegeven. Zo wel aan de natuurlijke gevaren. En eiland vogels tot de meest bedreigde vogels ter wereld gemaakt

Het eilandleven Zo 10 miljoen jaar oude eiland. Zelfs sterk geërodeerd. Maar omzoomd door brede riffen. Bijvoorbeeld Kauai met 31 vogelsoorten

Leven op een eiland

De zee vormt rond een eiland een barrière. Die soorten die zich weinig verplaatsen niet kunnen nemen. Alleen organismen die gewoon zijn grote afstanden af te leggen. Die kunnen dus deze hindernis over bruggen. Zo wel leven gemeenschappen op eilanden verschillen dan ook sterk met die van het vasteland. Om dat de over duidelijke reden dat vele soorten niet in staat zijn eilanden te bereiken.

Het eilandleven Zo 20 miljoen jaar oude. Een gezonken eiland met koraalbanken. En een sterk geërodeerd De atol bi voorbeeld Laysan met slechts 5 vogelsoorten.

Maar eilanden zijn niet zo maar stukjes land in zee. Het landschap van een eiland heeft een aan tal karakteristieke eigenschappen. De kust vormt een veel groter deel van het land oppervlak. Dan op het continent het geval is. Op alle eilanden is de grootste buiten beschouwing gelaten. Toch over heersen de kust milieus het eiland. Op hoge eilanden liggen de berg toppen dicht bij de kust.

Zo dat de ecologische gradiënt van zeeniveau tot de top uitzonderlijk steil is. Omdat eilanden bovendien klein zijn. Even eens beslaan vele land schap typen slechts een zeer klein oppervlak. Die vaak te klein om een specifiek aan gepaste dieren wereld te kunnen huisvesten. Het gevolg is dat eiland vogels meer land schap typen bezetten dan vaste land soorten. Ze hebben zo gezegd bredere niches. De populaties zijn ook vaak kleiner. Waar door het gevaar van uitsterven des te groter is.

Het eilandleven Een gestegen atol wordt gevormd als een oud gezonken eiland opnieuw aan een zeespiegel daling. en ten prooi valt aan de zee. Geen broedvogels.

Het ontstaan van leven op een eiland

Even als andere leven de wezens. Dat is ook dus de mens in begrepen. Vandaar zijn vogels onlosmakelijk verbonden met de omgeving waar in ze leven. We hebben gezien hoe de ontstaanswijze. Maar ook de geografische ligging de geologie. En ook het klimaat van eilanden bepalen. Maar over de ontwikkeling van het leven op een eiland is nog veel te zeggen.

Alles wat er leeft. En ook groeit wordt van zelf sprekend beïnvloed door klimaat. En bodem type. Maar eerst moet een eiland bereikt worden. Om hier in te slagen speelt niet het milieu van het eiland de belangrijkste rol. Maar het vermogen de om ringen de zee over te steken.

Bijvoorbeeld planten die door het zee water worden mee gevoerd.En zo bereiken eilanden het gemakkelijkst. Maar deze soorten groeien normaal gesproken alleen aan de kust. Op die manier vestigen zich zelden in het binnen land. Zeker Planten met lichte zaden. Door de wind verspreide zaden kunnen de afgelegen eilanden niet alleen bereiken.

Planten op eiland

Maar ook verder binnen dringen. De families zo als de composieten. Die zijn gespecialiseerd in verspreiding door de wind. Die zijn typische eiland planten. Maar de beste manier voor een plant. Om een eiland te bereiken is een lift per vogel. Vele zaden en vruchten zijn kleverig of hebben haakjes aan het oppervlak. Waar door ze in veren blijven hangen.

En over grote afstanden kunnen worden mee gevoerd. Andere zaden worden door vogels ingeslikt. En blijven enkele dagen in het darm kanaal hangen voor ze worden uit gescheiden. In die tijd kan een trek vogel duizend kilometer of meer hebben afgelegd.

Vogel die verspreiden

De Galápagos buizerd (Buteo galapagoensis) roesten in bomen die begroeid zijn met een soort bos rank. Zo als zo veel eiland vogels zijn de buizerd niet in gesteld op de jagen de mens. Daarom zijn ze bijzonder tam en vertrouwelijk.

Vele tropische eilanden hebben hun Pisonia grandis bossen te danken aan de roodpootgent (Sula sula). De vogels roesten graag in deze bomen. En de kleverige zaden blijven aan hun poten. Maar ook aan veren kleven. Een bijzondere grond soort de jemo aarde. Is algemeen op tropische koraal eilanden. En wordt gevormd door een chemische reactie tussen de uitwerpselen van pelikanen. En Pisonia-blad strooisel.

Zaden op eiland

Bijna twee derde van alle plante soorten van de oceanische eilanden werden mee gebracht door vogels. In hun ingewanden. Of ook wel gehecht aan hun veren Maar eveneens in de modder resten aan hun poten. Al dus hebben vogels een over heersen de rol gespeeld. Op dezelfde manier de vestiging van planten op eilanden. Meer dan andere kolonisten hebben ze de mogelijkheid gehad. Om zo zaden van planten uit de vegetatie die ze achter lieten. Op die manier mee te nemen.

Dieren op het eiland

Zo de vogels bereiken oceanische eilanden eenvoudiger. En op manier sneller dan andere dieren. Als gevolg van Kikkers en ook padden hebben een dunne huid. Die dus onvoldoende bescherming biedt tijdens een lange reis in het zoute water. Toch hagedissen komen vaak aan drijven op plante massa’s. En in veel gevallen zijn ze op eilanden op vallend tal rijk. Hier door is voor vlees eten de vogels het beschikbare voedsel aan bod op eilanden duidelijk anders. Bovendien de Amfibieën eters zullen verhongeren. Terwijl hagedissen eters goed gedijen. De Zoogdieren zo als de vleermuizen. Die zijn slechte kolonisten.

Roofdieren op eiland

Het bonte leger van ratten en muizen. Maar ook de katten en honden en ook varkens. Die nu zo wijd over eilanden verspreid voor komen. Die zijn daar met op zet of wel bij toe val door de mens in gevoerd. Op de continenten zijn zoogdieren de grote roofdieren. Geen vogel of reptiel haalt het bij de dodelijke kracht van een leeuw of tijger. Omdat eilanden zelden door zoogdieren gekoloniseerd worden. Zo ontbreken de grote roofdieren.

Weliswaar zijn roofvogels op eilanden net zo algemeen als elders. Ze kunnen de ontbreken de zoogdieren toch niet vervangen. Eiland dieren leven dan ook in een omgeving. Die veel armer is aan roofdieren dan het vasteland. Tijdens het ontelbare generaties tellen. Zo de proces van aan passing aan het eiland milieu. Die hebben de eiland dieren het vermogen verloren. Om die manier zich te beschermen tegen roofdieren.

Zo dat ze geen verweer hebben tegen de door de mens mee gebrachte vreemde soorten. Net als alle levende wezens moeten eiland bewoners concurreren met de soorten om hen heen. Eiland vogels hebben echter minder buren dan vaste land vogels. Omdat vele soorten door de geïsoleerde ligging. En de bijzondere levens omstandigheden op oceanische eilanden niet kunnen aarden. Daar om hebben eiland vogels tegen in gevoerde concurrenten net zo weinig kans als tegen over roofdieren.

Het leven

Van daar dus ook de nieuwe soorten kunnen slechts dan ontstaan. Wanneer ze geïsoleerd van de voor ouder populatie leven. Omdat eilanden zeer geïsoleerde plekken zijn. Ze zijn wel het toneel geweest van enkele van de opzienbarendste soort vorming processen die we kennen. Eilanden herbergen bijna een vijfde deel van alle bekende vogel soorten. Bovendien heeft de geïsoleerde ligging geleid. Tot een naar verhouding hoog aan tal endemen. Dat beteken dat er maar een vogel soort voor komt.

De dodo (Raphus cucullatus). En andere bizarre loop vogels. Van de Mascarenen zijn een voorbeeld van soort vorming processen. Die hebben geleid tot het ontstaan van hele nieuwe vogel families. Deze eilanden groep bestaat uit een reeks geïsoleerde. relatief oude eilanden. De vogels die hier het eerst arriveerden. Die hebben zich over een periode van tien tallen miljoenen jaren ongestoord tot nieuwe soorten kunnen ontwikkelen.

Kenmerken

Een geheel andere wijze van soort vorming op een geheel ander type eiland heeft veel meer soorten het licht doen zien. Deze soorten lijken meer op elkaar. En verschillen minder van hun voor ouder soort. Daar waar vele groepjes eilanden een archipel vormen. Zo af gelegen dat er zelden immigranten door dringen. Maar kan een stam populatie zich verspreiden over de eilanden groep.

En op elk eiland specifieke kenmerken ontwikkelen als aan passing aan de omstandigheden. Dit proces zo waar bij zich uit één gemeenschappelijke vogel groep verschillen de soorten ontwikkelen op bij een gelegen eilanden. Zo heeft de beroemde Darwin vinken op de Galápagos Eilanden. En ook de honing kruipers op Hawaï. op die manier doen ontstaan. De plaatsen waar dit verschijnsel zich heeft voor gedaan. Bijvoorbeeld de vormen een paradijs voor biologen. Maar ook een potentiële nacht merrie voor natuur beschermers.

Vogels

vogel soortenHet lijk de Eiland vogels hebben zich niet alleen geïsoleerd van hun voor ouders. Maar wel een oorspronkelijke leef gebieden ontwikkeld. Maar ze hebben zich ook bevrijd van de meeste roofdieren. En van een groot deel van de concurrentie druk. Die een continentale vogel onder vindt. Sommige groepen vooral die van de rallen vogels. Maar ook enkele duiven en papegaaien. Die hebben het vlieg vermogen verloren. Toch tijdens dit proces van aan passing. Aan de bijzondere omstandigheden van het eiland leven.

Allereerst de eilandvogels zijn zó tam. Dat ze geen gevaar lijken te kennen. Ze zijn vaak veelzijdig in hun voedsel keus. Maar soms ook gespecialiseerd op één bepaalde voedsel bron. Ze komen gewoonlijk in kleine populaties voor. Om dat de draag kracht van een klein eiland beperkt is. Deze eigenschappen maken eilandvogels zeer kwetsbaar voor in grepen. Die door de mens. En de vreemde dier soorten die hij mee brengt.

De cactusvink ( Geospiza scandens) van de Galápagos Eilanden is een van de weinige vogels waar van bekend is dat ze gereedschap gebruiken. Een scherpe cactus naald wordt af gehapt. En gebruikt om larven uit rottend hout te peuteren.