Kustlijn

De scheidslijn tussen land en zee. Is door kustlijn van de aan voer van nutriënten. Maar bouw stoffen die met de rivieren van het land afkomstig zijn. Een uiterst productief gebied. Kust vlakten en kust lijnen afwisselend overstroomd. Maar ook door droog vallend. Dit zijn dus het natuurlijke domein van diverse vogel soorten. De vlieg kunst maakt het ze mogelijk droog vallen de platen te exploiteren. Die ver buiten het bereik van land zoogdieren liggen.

Kustlijn type

Elk type kustlijn heeft zijn eigen vogels. Vooral de speciaal aan gepast. En toe gerust voor dat biotoop. Zo als steile en hoge kliffen van rots kusten. Als geven nest gelegenheid aan zeevogels. Die zo veilig kunnen broeden. Omdat ze onbereikbaar zijn voor predatoren.

Op de grond. Bovendien broeden ze dicht bij rijke voedsel bronnen. In aan grenzende kustlijn van de zee gebieden.

De modderige estuaria herbergen veel voedsel. Die vooral bieden vogels rust plaatsen. Waar in weinig predatoren kunnen door dringen. Omdat ze regelmatig geïnundeerd worden.

 

Kustlijn veilige

Zij vormen ook een veilige plaats. Zo voor het maken van een tussen landing voor miljoenen vogels. Op voor of wel na jaar strek. De man grove bossen. Maar ook de moeras gebieden. Die zo langs en ook rond koraal riffen. Toch ook de wier velden voor de kust zijn in de tropen. Zo als naast de maar ook door de mens geëxploiteerde vis plaatsen. Bovendien belangrijke fourageer terreinen voor zeevogels.

Kustlijn en Estuarium

kustlijnenDe Estuaria zijn een veel al trechter vormingen van rivieren. Eveneens het zoet met het zout water woord vermengd. De estuarium maar ook kust gebieden behoren. Tot de biologisch meest productieve biotopen ter wereld. Bezien in verhouding tot de oppervlakte. Eveneens vindt in deze gebieden een vijf maal hogere. Zo wel primaire productie plaats dan verwacht kan worden. De weelderige vegetatie biedt vele mogelijkheden. Voor al even in druk wekkende fauna. Zo feitelijk kan alleen een tropisch regen woud wedijveren. Met de plantaardige en dierlijke productie. Aan de kust en in estuaria.

Kustlijn overgang

Het over gang gebied tussen typische landen maar ook zee systemen. Is bijzonder vrucht baar. Omdat het van twee kanten nutriënten ontvangt. Van af het land worden nutriënten aan gevoerd door rivieren. En ook van zee met het getij. Daar waar de zee zo ondiep is. Dat het water tot op de bodem door de zon verwarmd wordt. Toch kunnen de plantaardige organismen maximaal gebruik maken. Van de over vloed aan voeding stoffen.

Kust alles water bossen

kustlijn-rotsIn gebieden waar koel is de op wellen water de kust om spoelt. En de zee niet al te diep is. Toch vormen gigantische wier velden een scrort van onder water bossen. Hier kunnen individuele wier planten net zo groot worden als bomen op het land. Deze wiervelden herbergen een enorme nutriënten reserve. En er worden bepaalde elementen uit zee waar van op het land maar weinig aanbod is.

Zo als jodium die is geconcentreerd. In grote delen van de wereld wordt dit wier dit ook als kunst mest gebruikt. En soms ook als voedsel. In tropische wateren zijn in plaats van wier velden. Ook koraal riffen te vinden.

De koraal riffen zijn opgebouwd door minuscule kolonie diertjes.

Waar van de calciumcarbonaat skeletjes massieve barrières voor de kust hebben gevormd. Die daardoor minder sterk erodeert.

Vogel leven kustlijn

De koraal riffen spelen een belangrijke rol in de chemie van de oceanen Door dat grote hoe veel heden kalk en kooldioxide in de dierlijke skeletjes zijn vast gelegd. Maar de wier velden en koraal riffen behoren tot de biologisch gebieden Zelfs meest productieve gebieden die bekend zijn. Of wel er weinig vogel leven te vinden is. Zijn ze van vitaal belang in de voedsel keten. Waar van ten slotte ook de vogels profiteren. In tropische gebieden. Met door de daar in uit stromen de rivieren troebel kust water. Zijn in de plaats van koraal riffen mangrove bossen te vinden.

In deze bossen is rustig maar ook schaduw rijk. Als gekenmerkt door in gewikkelde wortel structuren. Die bij laag water droog vallen.Vandaar dus ook vinden vele kustvogels een geschikte rust plaats. Terwijl de veilig voor op het land leven de predatoren. Langs de kust en in estuaria zijn de kraamkamers voor de vis te vinden.

Vis kustlijn

Veel vis soorten van de open zee komen naar de kust om kuit te schieten. En hun jongen blijven vaak enige tijd in de ondiepere kust wateren leven. Zo bijna 85 procent van alle vis soorten. Die zo van commercieel belang zijn voor de Verenigde Staten. Die plant zich voort of voedt zich in kust wateren. En estuariene gebieden. En twee derde van de wereld-visserij is afhankelijk van de fragiele fertiliteit van de kust wateren.

Organismen

kustlijn-vlakteOp de grens tussen land en zee bevindt zich een keur van habitat. Elk met zijn specifieke entourage. En daar door elk met zijn eigen. En ook karakteristieke avifauna. Veel zeevogels op het noordelijk half rond nestelen in grote kolonies op steile kliffen aan de kust. Waar ze veilig zijn voor op de grond leven de predatoren. Zo als vossen of de mens. Vooral op de noordelijke continenten zijn hoge.

Maar ook de steile en klif kusten te vinden. Waar spectaculaire zeevogel kolonies huizen. Dichter bij de evenaar zijn de kusten minder woest. En treffen we maar weinig hoge kliffen aan. De lage rotskusten bieden uit steken de leven voor waarden. Vooral gespecialiseerde kust vogels. Op die manier tijdens laag water. Wanneer krabben achtervolgd kunnen worden tussen het wier. Of wel schelpdieren van de rotsen kunnen worden gehaald.

De geweldige zand duinen. Die het zand vast gehouden door een dikke vegetatie. op die manier gescheiden door moeras gebieden. Bieden enorme mogelijkheden voor voedsel zoekende kustvogels. De grillige stelt wortels van een mangrove soort in een deel van het Cape Hillsborough National. Park aan de kust van Queensland in Australië.

Kusten

Kustlijn-overgangDaar waar klif kusten of riffen de kust beschermen tegen de grootste kracht van de oceaan. ontstaan zand stranden. Deze vormen een altijd dynamische omgeving. Waar planten niet of moeilijk kunnen wortelen. En waar de wormen maar ook krabben en garnaal achtigen. die vooral hun voedsel afhankelijk zijn van water aan spoelt. De pleviertjes en ook strand lopers die hier huizen. Bovendien hebben scherpe ogen en zijn rappe lopertjes. Heen en weer rennen met de aan rollen de golven pikken ze hun kleine prooien van het natte zand op. In de meeste beschutte baaien en estuaria. Is de kracht van de zee zo sterk afgenomen. Dat zelfs het meest fijne materiaal bezinkt.

Modder

Er ontstaan modder banken. Of wel als er planten kunnen wortelen in moerassen. Daar waar de fijnste deeltjes kunnen bezinken. En de rijk dom aan af val stoffen twee maal daags. Zo met de getijde beweging wordt ververst. Kan zich een enorm rijke levensgemeenschap ontwikkelen. Op het modder oppervlak zelf vormt zich een dunne laag van microscopische algen. Met daar weer onder vaak een filmpje bacteriën. De productie van de algen. En ook de voort duren de aan voer van fijne deeltjes. Zijn de onmisbare basis voor een over vloed van kleine in vertebraten organismen. Vooral vogels zijn bij uitstek geschikt om deze voedsel bronnen aan te boren.

Modderige kusten

kustlijnOmdat ze in staat zijn om te lopen. Maar ook om te vliegen. De slik gebieden zijn een steeds veranderende omgeving. Af wisselend droog vallend. En onder water verdwijnend. Met een verraderlijk zachte en glibberige bodem. Die niet erg geschikt is voor dieren. Die alleen te voet kunnen gaan. De modderige kust gebieden zijn niet alleen voedsel rijk voor vogels. Hun ontoegankelijkheid voor zoogdieren maakt ze dubbel zo aantrekkelijk. Ze bieden een betere bescherming tegen predatoren dan andere kustgebieden. En zijn vooral van groot belang voor de kleinere steltlopers. Die alleen buiten het broed seizoen werkelijk kustvogels zijn. Deze vogels broeden ver in het binnen land in heuvelachtig hoog land. Of wel in toendra’s. En trekken naar de modderige kust gebieden om te over winteren.