Kalahari woestijn

Kalahari-woestijnDe Kalahari is een heel bijzondere biotoop en ecologie gebied in Namibië. Is bovendien een droge gebieden areisme. En eveneens de endoreisme bekken. Terwijl de Kalahari woestijn in zuidelijke Afrika een half woestijn is. Het gebied van de woestijn is 900.000 km.

 

Gebied Kalahari woestijn

woestijn Kalahari

Het is niet gemakkelijk om precies de grenzen te trekken van het begrip wat het droge gebieden is. De term woestijn duidt op een streek waar praktisch geen actief leven bestaat. Maar dit blijft nog een vaag begrip. Echte woestijnen zijn absoluut droge terreinen. Dus de rest wordt gerangschikt onder de naam half droog woestijn Als we al deze zones samen vatten onder de categorie van droge gebieden. Dan zien we dat bijna een derde deel van ons aardoppervlak onder deze categorie valt.

 

 

Warm en kou in de woestijn

In alle geografische gebieden van onze wereld komen droge gebieden voor. Maar hun oorsprong is steeds van verschillende aard. Als we het idee van een klassieke woestijn moeten aan vaarden. heeft dit meestal betrekking op de warme woestijn. Dal echter niet altijd juist is. Maar ook koude kan een woestijn scheppen. Als we over een woestijn spreken. Moeten we eerst een goed beeld hebben van het klimaat op hel betrokken continent. Dit is bijvoorbeeld hel geval voor de Kalahari woestijn.

Landschap Kalahari woestijn

woenstijn-steppe Kalahari

Dit het grootste deel van Bechuanaland (sinds 1966 Botswana) in beslag neemt. Vooral Zuid-Afrika is eigenlijk een oude oer grond. waar over we nog lang niet uit gepraat zijn. De Kalahari is een woestijn gebied met wat struik begroeiing. Dat maandenlange uiterste droogten kent. Maar ligt in feite in het centrum van een schiereiland. bestaande uit hoog landen. Deze kom is tegelijkertijd een voorbeeld van areïsme en van endoreïsme. Het endoreisme is hier een rechtstreeks gevolg van de schotel vorm van de Kalahari. Waar door het water niet naar ze kan weg stromen. Het areïsme wijst op een droog klimaat en door dring bare rotsen.

 

Kalahari woestijn is van de oertijd

Kalahari woestijn

Een landschap in de Kalahari. Waar de wind het zand tot duinen heeft op gehoogd. Het rode zand schijnt zeer oud te zijn. Het gele zand is recenter. Maar het concentreert toch uiterst veel alkalische elementen aan de oppervlakte. De Kalahari is in verschillende zones verdeeld. Als naar gelang de schaarse regen buitjes. Die hij hier en daar nog ontvangt. Maar vaak minder dan 250 mm per jaar. De temperaturen schommelen tussen iets minder dan 50 graden maximum en O graden.

De flora en fauna in de woestijn

De plantengroei over een dergelijk oppervlak kan ook nauwkeurig ingedeeld worden. Grote oppervlakken dragen alleen wat droog gras. zo wel noemt dit het Thorn velden. Al niet aangevuld met wat boompjes en doornstruiken. Dit is een soort dun gezaaide Bush. Die nog niet de naam van savanne verdient. Dan zijn er nog overgangszones. Die bijzondere plekken zijn. Zo als bijvoorbeeld de Makarikari in het noord oosten. Een komvormige laag vlakte met een uitgestrekte lagune.