Grasland

graslandHet meest voor komende biotoop in de binnen landen. Zo van de continenten is grasland. Voor al de oorspronkelijk herbergden deze gras landen. Die toch gigantische kuddes grazende dieren op lopen. Maar ook tal van enorme loop vogels. Tegenwoordig fourneren ze het grootste deel van ons voedsel. Voor al namelijk in de vorm van vee. Dat weer op laten grazen. Of wel in de vorm van graan soorten die we er verbouwen.

Grasland en heide en struikgewas

grasland biotoopAls gevolg van grasland loopt vaak over in bos. Dat dus via verscheidene typen van struweel. Maar in sommige klimaten vinden we permanent een bosachtig struiken veld. Elk type heeft zijn eigen levens gemeen schap. De bomen zijn in al deze habitat schaars. En dus moeten vogels de beschikbare mogelijkheden op. Of wel net boven de grond zien uit te buiten. Veel grasland en struik biotopen. Die worden nu intensief door mensen gebruikt. Weinig natuurlijke voor beelden van de habitat waar in de mens zich ontwikkelde. En waar in hij veranderde van jager verzamelaar tot boer en ook stad bewoner. Die blijven bewaard.

Grasland en heide en struiksteppen als biotoop

De mens is van oorspronkelijk een grasland dier. Onze evolutie vond plaats op de Afrikaanse gras vlakten. Gras rijke habitat verschaffen ons nog steeds het meeste voedsel. De graan gewassen. Die het hoofd bestand deel van ons voedsel vormen. Die zijn dus gewoon gedomesticeerde grassen. De graslanden zijn het zwaarte punt. Van de menselijke verspreiding sedert de tijd. Dat hij ze voor het eerst wist te gebruiken.

De werelds graslanden De brede grasland zones vormen het voornaamste vegetatietype tussen bos en woestijn. De graslanden zijn te verdelen in twee groepen. Grasland van de tropische regio’s wordt savanne genoemd. En grasland van de gematigde zone steppe. En de prairie of pampas.

grasland_biotoopToch graslanden en ook bossen bestaan in een onrustig even wicht. Zo dat door de mensen en andere dieren makkelijk kan worden beïnvloed. Graslanden groeien van nature daar waar te weinig regen valt. Of wel waar de bodem ontwikkeling nog niet ver genoeg gevorderd is. Om bomen te kunnen laten groeien. Maar ze worden ook vaak aan getroffen daar waar bossen wel zouden kunnen groeien.

Omdat ze in stand worden gehouden door verbranding. Of wel door grazen de kudden. Die dus de zaailingen van bomen verorberen. En zo de groei van grassen stimuleren. Afbranden wordt regelmatig gebruikt als methode om dood gras. En struik groei te bestrijden. En om vers maar ook jong gras te doen ontspruiten. Als voedsel voor het vee. Vele van ’s werelds grote graslanden worden. Zo in stand gehouden door een combinatie van afbranden en begrazen.

Grasland stadium

Als graslanden met rust gelaten zouden worden. Zouden ze dus via een stadium met veel lage struikjes verspreid tussen lang gras. De ver bossen en struweel is een successie stadium. Dat zo danig beheerd kan worden dat verdere verbossing wordt tegen gegaan. Dit gebeurt door branden. Maar ook door begrazen of wel kappen. Sommige struweel typen zijn echter permanent. Zo als de chapperal van westelijk Amerika. En de mediterrane maquis. Of wel schoon ook deze vaak weg gevaagd. Worden door spontaan ontstane branden.

Heide

De heide is een speciaal. meer kruidachtig soort struik gewas. Waar van sommige types in het bijzonder in West Europa.Eveneens hun voort bestaan te danken hebben aan beheer maat regelen van de mens. We behandelen graslanden. Zo als de struweel gebied. En ook heide gezamenlijk. Omdat ze vaak in elkaar over gaan. En het zelf de hun vogel gemeenschappen veel op elkaar lijken Terwijl de problematiek rond deze gebieden gelijksoortig is.

Vogels

De vogels van deze over wegend gras rijke habitat hebben veel minder mogelijkheden. Om te broeden dan bos vogels. In zuiver grasland zijn geen bomen om in te nestelen. En vogels moeten hun nesten op de grond zien te verbergen. Zo als zang en balts moeten meest in de lucht plaats vinden. De Europese veldleeuwerik. De Oosterse struikleeuwerik (Mirafra javanica) van Australië en ook de ijsgorzen ( Calcarius apponicus). Van de Noordamerikaanse prairies zijn bekende voor beelden van soorten met een zang en balts vlucht. De wijde open vlakten worden bevolkt door vele grote. Maar ook grazende vogels. Zo als struisvogels en emoes maar ook nandoes en kasuarissen

Roodbekwevers (Queles queles) Ze nestelen en slapen in gigantische kolonies in de Afrikaanse savannen. De vogels zijn een grote plaag. Vooral op rijstvelden. Maar ten gevolge van hun onregelmatige trek. Waarbij ze de regen volgen. Is hun aan tal moeilijk binnen de perken te houden.

Grasland en dieren

Vele graslanden hadden onderling verbonden fauna’s van grote. De grazende zoogdieren dominante verschijningen. In dit biotoop tot dat deze door de mens werden uit geroeid of gedomesticeerd. Vogels leerden al snel deze kudden te benutten. En op de Afrikaanse vlakten zijn zulke deelgenoot schappen nog steeds te zien. Boven de kudden cirkelen gieren. Die wachtend op de onvermijdelijke karkassen.

Wind Cave National Park in South Dakota VS Is een goed voorbeeld van een prairie. Hier zwierven eens miljoenen bizons rond. Binnen een halve eeuw waren de gigantische kudden verdwenen. En werd de bizon met uit sterven bedreigd. Gelukkig werden er op tijd maat regelen genomen. En nu leven er in verscheidene beschermde grasland gebieden kleine. Maar stabiele kudden.

Zo als de koe reigers zitten op de ruggen van buffels. Of wel stappen statig door het gras. Terwijl de insecten op pikkend die op gejaagd zijn door het hoef getrappel. En ossen pikkers zijn druk in de weer. En die vliegend van het ene dier naar het andere. Om teken op te pikken uit de rimpels in hun huiden. De meeste grote maar ook grazende kudden zijn nu verdwenen. En de vogels moesten zich aan passen aan een biotoop met minder mogelijkheden. En meer mensen.

Graslanden savannen

grasland_heideDe Afrikaanse savannen herbergen grote aan tallen grazende kudden. Die op hun beurt als voedsel dienen voor predatoren. Zo als leeuwen en ook luipaarden. En hyena’s maar ook aaseters. Zo als gieren vogels. Die er voor zorgen dat er geen af val achter blijft.

De broed heuvel van de thermometer vogel (Leipoa ocellata) heeft een diameter tot 5 m. En is bijna 1 m hoog. Hij bestaat uit een 1 m diepe kuil. Maar ook gevuld met droge bladeren. En af gedekt met een dikke laag zand en blad. Het legsel van 5 tot 35 eieren wordt door het mannetje. Zo op een constante temperatuur van 33°C gehouden. Hij reguleert de temperatuur. Door bedekkend materiaal toe te voegen. Of wel te verwijderen.