Bossen

Vele bossen kent klimaat zones op de wereld worden gekenmerkt door lange droge zomers maar ook koude winters. De bomen in de bossen in deze streken vertragen of stoppen hun groei gedurende deze periodes. Dit type bossen zijn veel al enorm rijk aan planten en ook dieren.

Bossen rijk

bossen bedekten ooit
een enorme oppervlakte van de aarde

De bossen diende de mens al eeuwen lang tot schuil plaats. Hij maakte er jacht op het talrijke wild dieren. En vond er timmerhout en eveneens brandstof en ook geneeskrachtige kruiden. Vaak werd het bos gekapt om op de rijke bosbodem akkers aan te leggen. Als gevolg met het verdwijnen van het bos verdween ook de fauna die er in thuis hoorde.

bossen en vogels

Een aan tal bos vogel soorten kunnen zelfs de koudste winter of de langste droogte over leven. Maar blijven het gehele jaar door op dezelfde plaats. Dit in tegen stelling tot de meeste soorten vogels. Die weg trekken als reactie op de aan vang van de jaarlijks terug kerende magere tijd in het bos.

Deze massale weg trek van vogels naar gebieden met meer geschikte omstandigheden in het bos. Is even eens een fenomeen dat de mens al sedert vele generaties boeit. Ook heden ten dage heeft de voor velen mysterieuze wijze. De vogeltrek haar bekoring voor de mens nog niet verloren.

Bossen seizoensgevoelige

De zonering van de vegetatie op de hellingen van gebergten. Is om die reden dat in feite een verkleinde kopie van de vegetatie gordels rond de aarde. Een van de meest duidelijke zoneringen is vooral van de diverse typen bos. Terwijl van de evenaar naar de pool of eveneens van de voet naar de top van een berg. Daar treffen we achter een volgens weelderig tropisch laag land bos.  De struik steppen en ook de gemengde bossen. En de gehavende naaldbossen aan de rand van de alpiene zone.  En de gebergten van de toendra tot de poolstreken.

Gematigde bos

De bossen van de gematigde streken hebben één over een komst met wel dat hun levens cyclus in het boos En dat is zeer goed aan gepast aan het wisselen van de seizoenen. Die zeer verschillend zijn. Vrij wel overal waar deze bos voor komen zijn de omstandigheden. Voor boom groei gedurende een bepaalde periode van het jaar zo slecht dat de bomen niet langer kunnen metaboliseren. En dat bekend vooral verandering biochemische processen dat dus plaats vindt dus in de cellen van organismen.

Rust

De rust periode die het gevolg is zo op te vatten als een soort plantaardige tegen hanger van de winter slaap bij zoogdieren. Op die manier laten de loofbomen laten gedurende de rust periode hun blad vallen. De naaldbomen hebben naald vormingen bladeren. En eveneens door warmte maar ook vocht verlies in de bittere koude van een strenge winter beperkt blijven. De naalden blijven gedurende de rustperiode dan ook aan de boom. Zo dat kan worden geprofiteerd van de weinige winterse zonnen schijn en de allereerste lente zon.

De arme naaldbossen

Voorjaar, zomer. herfst
en winter. de wisselende
seizoenen in het gemengd
Europees loofbos.
De groeiende bevolking
vond hier duizenden
jaren lang brandstof,
voedsel en onderdak. Tegenwoordig is de oppervlakte
bos sterk gereduceerd,
maar nog steeds
van belang als recreatieobject
en onmisbaar refugium
voor de oorspronkelijke
Europese
fauna.

In alle bossen van de gematigde streken ligt de groei gedurende een bepaalde periode van het jaar stil. Omdat de omstandigheden voor groei dan te ongunstig zijn. Dit kan worden veroorzaakt door het zij droogte het zij koude. Of men nu van de toendra’s van Noord-Amerika en ook  Eurazië naar het zuiden gaat of afdaalt van de subalpiene zone. Is dus de grens tussen planten en bomen. Die van vrij wel elke berg buiten de tropen zijn. De eerste bomen die men tegen komt zijn naaldbomen.

Het licht

Na bij de boomgrens zijn de bomen laag en knoestig. Maar al gauw komt men terecht in dichte bos. Dat zijn sombere dennenbossen. De bodem in deze bossen is bedekt met een zacht en ook dik naaldentapijt. Terwijl weinige licht dat de kronen door laten. En op die manier door toedoen van de naalden op de bodem.

Als gevolg van erg zure bodem zijn er de oorzaak is. En dat er nauwelijks kruiden groeien in dit soort bossen. De donkere en ook stille bossen worden gekarakteriseerd door het uniforme uiterlijk van de bomen en de schaarste aan dierlijk leven.

Rijke loofbomen

In de streken met hogere zomer temperaturen en ook met minder koude winters. Dus met een langer groei seizoen in het bos. Wordt de plaats van de naaldbomen groten deels in genomen door loofbomen.  De Loofbomen verliezen in de herfst hun blad. Dat is een aanpassing aan de aan staan de winter koude.

De Gedurende de lange en  ook milde zomers met hun vaak overvloedige regenval. Op die manier kunnen loofbomen genoeg reserve voedsel aan maken om de winter om te over leven. Dit is een noodzaak voor de loofbomen omdat ze gedurende deze periode. Dus in de winter geen blad hebben de boom.

We kunnen niet over fotosynthetiseren en dus niet in staat zijn om voedsel te produceren. Zo wel voor het  planten leven maar ook  het dieren leven is in loofbossen veel rijker dan in naaldbossen. Ook al varieert deze rijkdom per seizoen.

Het nuttige bos hout

De seizoensgevoelige bossen bedekten ooit een enorme oppervlakte van de aarde. Als gevolg van echter geen ander biotoop waar van zo veel verloren is gegaan als dit. De reden hier voor is op een manier van  het seizoensgevoelige bos.

Het hout

Bovendien is veel van de eerste levens behoeften van de mens kon voor zien. Hout vormde een uit steken de brandstof. En eveneens was het bovendien zeer geschikt voor het maken van allerlei goederen. Die bovendien variërend van huizen en ook  meubilair tot schepen. Maar ook speren en telefoon palen.

Het voedsel

Het vele wild dat in de bossen voor kwam was een belangrijke voedsel bron. Maar werd tevens bejaagd van wegen het nuttige gebruik van de materialen. Dat op die manier gemaakt kon worden van horens en ook huiden. In de bossen leefden ook bijen volken.  Waar van  bovendien de honing word gebruikt tot de cultivering van suikerriet en ook suiker bieten. De belangrijkste suiker bron was.

Bodem

En ook de kruiden en struiken die in de bossen groeiden werden gebruikt voor het bereiden van medicijnen. De belangrijkste oorzaak voor de destructie van grote oppervlakten bos.  Was bovendien even wel de grote vruchtbaarheid van de dikke bruine bos bodems  Die vooral makkelijk te bewerken waren. Met de toe name van de bevolking werd de behoefte aan meer cultuur grond steeds groter. Het gevolg was dat grote oppervlakten bos werden geveld. Voor de akkerbouw.

Hout bouw

Het meeste opmerkelijke zijn de Andere bossen werden geplunderd om te voorzien in de behoefte aan hout. De historie van de Europese mens wordt weerspiegeld in de vernietiging van de loofbossen. Deze vernietiging ging het ‘snelst ten tijde van grote zee oorlogen. Omdat men het hout van grote bomen nodig had voor de bouw van schepen.

Maar ten tijde van de Industriële Revolutie was het toen iedere boom geschikt. Die bleek om te dienen als brandstof voor de gulzige ovens. Veel bos vogels soorten van het Noordelijk Halfrond. Zijn eertijds levend in zeer uitgestrekte bossen. Die moesten zich aanpassen aan het leven in kleine bos. Maar ook verspreide bossen en boom stroken en restanten van de oer bossen.

Het ene bos is het andere niet

Er is een opmerkelijk verschil in aantal soorten maar ook de individuen tussen de montage. En ook dus de boreale naaldbossen en de loofbossen van de mildere klimaten. De door dennen en ook sparren gedomineerde naaldbossen zijn somber. Er groeien maar weinig wilde planten die kleur kunnen geven aan deze bossen. het gevolg voor het overige zeer eentonige bossen. Omdat er zo weinig planten groeien is het dus aantal voor komende insecten soorten eveneens gering in de bossen.

Vogels in het bos

Maar ook het aantal vogelsoorten dat gebruik maakt van het beperkte voedselaanbod in deze bossen is dus klein. Het is vooral hier om dat de noordelijke naaldbossen ook vaak zo stil zijn. Van de voor komende vogels soorten blijven alleen de soorten vogels over. Die bovendien gespecialiseerd in het eten van de zaden van naaldbomen. Ook  vooral in de winter zijn de bossen stil. De overige soorten worden door voedsel gebrek in het bos. die vogel soorten trekken weg naar mildere streken.

De kruisbekken vogel uit de noordelijke naaldbossen en ook de papegaaien trekken uit de naaldbossen. Naar het tropische gebergten zijn in staat om met hun gebogen, puntige snavels zaden uit dennen of sparrenkegels te wurmen. Bovendien de Groot snavelige vinken hebben zo als haak bekken en de noten krakers.

Die zijn uit de kraaien familie zijn eveneens karakteristieke vogels voor de naaldbossen. Echter net als de kruisbekken vogel worden ze eens in de zo veel jaar. Als de zaad oogst volledig is mislukt in het bos  Dat vooral door voedsel schaarste gedwongen zijn om uit te wijken naar ander bos.

Het gebied vogels

In deze zogenaamde invasie jaren kunnen grote aan tallen vogels ver buiten hun normale verspreidingsgebied worden waar genomen. Ze zoeken dan de voor hen vreemde loofbossen af naar zaden maar ook naar vruchten. In de naaldbossen zijn vogels de belangrijkste zaad verspreiders.

Bovendien staan bepaalde soorten loofzangers vogels en mezen bekend als plaag bestrijders. Door dat deze vogels bepaalde rupsen voorkeur heeft. Zij voor komen dat deze dieren zo talrijk worden dat er een plaag optreedt.  als gevolg dat de uitgestrekte naaldbossen volledig van hun naalden ontdaan worden.

Groei seizoen

In tegenstelling tot het eentonige naaldbos is het loofbos aan constante verandering onderhevig.  Zo van het kale winter bos naar het frisse groen van het ontluikende blad in het voor jaar.  En eveneens naar de donkere en rijpere groen tinten van de zomer.  En op dezelfde manier naar de kaleidoskopische geel en bruin maar ook en rood tinten van de herfst.

En eveneens een enorme planten weelde waar onder velerlei klimplanten en struiken maar ook de kruiden en mossen en schimmels.  Die profiteert van het langere van de mildere groeiseizoen. Op en van de planten leven talloze vliegende en ook kruipende en wroetende insecten. Het zal duidelijk zijn dat het loofbos aan vele vogelsoorten van voedsel voor ziet. Met zeer verschillende levens wijzen die aan leef ruimte en voedsel biedt.

Vogels die zaden eten

Zij eten de zaden van naaldbomen in het bos. De snavel vorm van twee
totaal verschillende. Maar ook geografisch gescheiden families met over een kom stegen voedsel gewoonten. Die hebben na genoeg de zelfde geworden. Dit heet convergente evolutie.

Witbandkruisbek ( Loxia leucoptera)
Roodbril-amazone (Amazona prete1)
Araparkiet (Rhynchopsitta pachyrhyncha)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Grote kruisbek (Loxiapytyopsittacus)

Vogels

Zo zoeken houtsnippen hun voedsel in het bladstrooisel op de bodem van het bos.  En eveneens halen spechten hun voedsel uit stronken en takken en ook stammen van bomen. De verzamelen vinken en appel vinken. Die sijzen en vliegenvangers hun voedsel in de boom kronen.

Waar bij zij concurrentie proberen te voor komen door ieder in een ander deel van de kroon te foerageren. En proberen de opportunistische gaaien voedsel te korten te voor komen door zo wel plantaardig als dierlijk voedsel te vergaren. Bovendien is echter het zelfs in een voedsel rijk biotoop als het loofbos varieert het voedsel aanbod met het seizoen.

Vogels kunnen hier op twee manieren op reageren. Als gevolg van  wel of door hun dieet aan te passen aan het fluctuerende aanbod van dierlijk en plantaardig voedsel. Of door weg te trekken naar streken waar het gehele jaar door genoeg voedsel is.

De grote bonte specht  Latijnse Dendrocopus major is de bekendste vertegenwoordiger van een groep veel op elkaar lijkende soorten. Die eveneens met opvallend getekende vleugels. Het roffelende geluid hebben dat gemaakt wordt bij het uithakken van kever larven. Zo als  uit rottend hout kan zij in veel bossen op het Noordelijk Halfrond horen de specht.

De houtsnip vogel  latijnse naam de Scolopax rusticola wordt in veel Europese landen nog bejaagd. Gezien de gestage achter uitgang van de soort vogel. Om die reden dient zij snel wettelijk beschermd te worden.