aarde ecosystemen

De aarde ecosystemen is in grote vormen samen het leef milieu op aarde. Er bestaat een netwerk van allerlei onderlinge n relaties. En ook het leven de organismen kunnen in verschillende ecosystemen voor komen. De aarde ecosystemen kunnen derhalve niet als op zich zelf staan.  Maar de een heden beschouwd en worden behandeld zo als.

De biografie is de wetenschap die zich bezig houdt. Bovendien met het bepalen van de wetten. En eveneens met verband van de verspreiding van de levende wezens over het aardoppervlak. In dien je wel uit gaat van het principe dat alle diersoorten gewassen nodig hebben om te leven. Dan begrijpt men dadelijk dat de geografische breedte. Van een bepaald gebied in de eerste plaats de oorsprong vormt van de rijkdom of de armoede van de bodem. Dus van zijn planten groei en uiteindelijk van het aantal dieren dat er leeft.

De thermostaat van de aarde

De aarde en oceaan wordt ook wel terecht de thermostaat van  aarde genoemd.  Bovendien heeft de aarde ook het water. Van  een groot vermogen tot het absorberen van warmte. De oceanen hebben dus zo doen de een isolerende werking.

aarde-ecosytemen

Waar door al te extreme temperatuur schommelingen op aarde worden voor komen. Het effect van de zee op het klimaat is groot. De streken dicht bij de kust hebben dus zogen naam de zee klimaten. Is daar in tegen met  vergelijking tot de typische land klimaten.

Dat zijn dus koelere zomers en zachtere winters. Maar ook het effect van de oceanen op het klimaat. Om dat strekt zich veel verder uit dan de kust alleen. Het warme water van de Golfstroom heeft dus een van jaar tot jaar iets verschillende temperatuur.

De aarde

aarde ecosysteem

Een aarde in ruimte uit een ander deel van het heelal gezien. Zou naar de aarde kunnen kijken zonder te weten dat de planeet bewoond was. De zelfde aarde zou echter instinctief weten dat als de planeet bewoond zou zijn. Het lot van alle er levende organismen verweven was. De aarde is een grote klomp grond, water, lucht en wolken die door de ruimte zweeft. Vanuit die ruimte is het pas echt één wereld.

 

Ecologie van aarde ecosystemen

Ecologie is het bestuderen van de functie van leven de wezens in het milieu waar in ze leven. Dus het zoeken naar de juiste wijze van milieu beheer wordt met de dag belangrijker. Het is dus nood zakelijk de voor raden niet. Dus uit te putten maar ook nieuwe voor raden aan te leggen. Die vooral het even wicht in de natuur beschermen. Daarentegen hebben nog niets aan kracht in geboet.  Zo als plantenecologie en ook dierenecologie. 

Natuurlijke leefmilieu en klimatologische omstandigheden op de aarde. Bovendien zijn er niet gebieden op de aarde waar geen dierlijke leven voor komt. In elk kenmerkend woon gebied worden de verschillende ecologische. Maar even eens omgeving bepalende afdelingen volgens vast gestelde regels bewoond. Zo als de Pelagische zone maar ook kust vormen.

Plant en dier zonder de natuurlijke bescherming van de planten groei op aarde. Zou het dierlijke en planten leven al lang niet meer bestaan. Gebieden met gras maar ook  bomen worden meestal bewoond door dieren. Zo als ecosysteem planten en ook insecten fauna.

Milieu die plaatselijk voor komen de af wijkingen komen. Die zijn zeer veelvuldig voor in hel natuurlijke even wicht op de aard bodem.  Zo als zijn de over stromingen maar ook  periodes van droogte. En even eens strenge winters en ook  bos en heide branden.  En er is ook nog vulkanische uitbarstingen. Tenslotte de wervel stormen en ook orkanen zijn geen uitzonderlijke verschijnselen.

Dieren en ecosystemen

De in vloed van deze verschijnselen op het leven in de natuur is vaak zeer in grijpend. De aan passing mogelijk heden van de dieren zijn niet zo groot. Dat ze direct kunnen reageren op dergelijke voor vallen.  Terwijl plotseling op treden de veranderingen. Tenslotte epidemieën kunnen op grote schaal verwoestingen aan richten. En het zelf de geldt voor de steeds vaker voor komen de vervuiling verschijnselen van de moderne beschaving. Tegen over dergelijke rampen zijn de dieren machteloos

Natuurlijke plantengroei

aarde-ecosyteem
  • wit =Landijs
  • geel = Toendra’s
  • licht te groen = Wouden hoger breedten
  • oranje = Altijd groene planten etsienklimaat  
  • licht groen = Lichte wouden en savannen 
  • donkergroen = Dichte wouden
  • roze = Gras steppen
  • licht geel= Woestijnen en woestijnsteppen